Jak podłączyć kolektor do kotła

Jak podłączyć kolektor do kotła

Kolektor może służyć do uzupełnienia mocy cieplnej kotła. Najczęściej stosuje się go w połączeniu z kotłem zgazowującym drewno, ale istnieje wiele innych typów kolektorów, które mogą być stosowane w celu spełnienia różnych wymagań grzewczych.

Wybór kolektora do zastosowania

Istnieje kilka czynników, które decydują o tym, jak dobrze dany kolektor sprawdzi się w połączeniu z kotłem. Na przykład materiał, z którego wykonany jest kolektor, musi być w stanie efektywnie przekazywać ciepło do wody w kotle, inaczej może się to nie opłacać. Istnieje również wiele czynników projektowych, które mogą wpłynąć na to, jak dobrze działa system.

Zapewnienie odpowiedniego fundamentu dla kotła

Pierwszym krokiem w podłączeniu kolektora do kotła jest zapewnienie solidnej ceglanej lub minimum 2-calowej betonowej podkładki fundamentowej. Jest to konieczne, aby zapewnić, że podłoga nie zostanie zalana w przypadku wypływu wody z instalacji.

Podłączenie kolektora do kotła

Prawidłowe rozmieszczenie rur kolektora jest niezbędne do sprawnego działania systemu. W przypadku nieprawidłowego montażu rur rozgałęźnych może dojść do przeciążenia kotła, co spowoduje zmniejszenie wydajności i wzrost kosztów.

Jeśli do jednego kolektora podłączonych jest wiele kotłów, wówczas kolektor powinien być tak zaprojektowany, aby równomiernie rozłożyć obciążenie na wszystkie kotły. Zapewnia to, że żaden kocioł nie jest przeciążony i oszczędza pieniądze w dłuższej perspektywie poprzez unikanie problemów z kontrolą sekwencji.

Ponadto, ważne jest zapewnienie odpowiednich otworów powietrza do spalania. Otwory te powinny być zapewnione zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz pomieszczenia. Wymagane otwory muszą być zwymiarowane zgodnie z National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 – ostatnie wydanie, lub obowiązującymi lokalnymi przepisami budowlanymi.

Dodanie środka przeciw zamarzaniu do płynu kolektora

Dodanie środka przeciw zamarzaniu do płynu kolektora może pomóc w zapobieganiu zamarzaniu i zmniejszeniu korozji. Można to zrobić poprzez dodanie niewielkiej ilości środka przeciw zamarzaniu do wody w kolektorze lub zastosowanie innego płynu do wymiany ciepła o niższej temperaturze zamarzania.

Zapewnienie bezpiecznego połączenia między kotłem a kolektorem

Istotne jest, aby prawidłowo zainstalować wszystkie połączenia na kotle i kolektorze przed testowaniem systemu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub znaczne szkody majątkowe.

Przed przystąpieniem do testowania należy sprawdzić szczelność połączeń na kotle. Nieszczelności należy natychmiast naprawić. Jeśli nieszczelność nie zostanie usunięta, rozszerzy się i spowoduje nadmierne ciśnienie, które może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub znaczne szkody materialne.

Do każdego zaworu odcinającego w kolektorze górnym należy zamontować zawór zwrotny, chyba że w przyłączu parowym zamontowano oddzielny zawór odcinający. Funkcja ta zabezpieczy kocioł przed wyłączeniem, jeśli główny zawór odcinający zostanie przypadkowo otwarty podczas próby, co może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

Używanie termostatu różnicowego do sterowania pętlą kolektora

Termostat różnicowy jest urządzeniem, które porównuje temperaturę w kotle z temperaturą w kolektorze, tak aby pompa pracowała tylko wtedy, gdy występuje użyteczny zysk ciepła. Jest to użyteczna technika, gdy istnieje kilka różnic temperatur między kotłem a kolektorem lub gdy temperatura w kotle jest wyższa niż temperatura w zasobniku.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *